Sửa chữa, thay mới và quản lý các bảng quảng cáo tại trước cổng chính của trường    Đáp áp kỳ thi kiểm tra Anh văn đầu vào    Kết quả Tuyển dụng năm 2014 (vị trí biên tập viên và chuyên viên)    Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho khóa K11    Đáp áp kỳ thi kiểm tra Anh văn đầu vào   
 

* Thư ngỏ của Hiệu Trưởng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Xem tiếp

* Chủ đề năm học 2013-2014: “Phát triển toàn diện, bền vững và hội nhập quốc tế”
Lượt truy cập:   11484574
Đang online:   656
Bản tin Sư phạm Kỹ thuật
[Đăng ngày 20/09/2011]
Bản tin ĐHSPKT số 22
Trang 01-20:
phan 1.pdf

Trang 21-40:
phan 2.pdf

Trang 41-60:
phan 3.pdf

Bản tin ĐHSPKT số 21:

Trang 01-20
ban tin so 21 1-20.pdf

Trang 21-40
ban tin so 21-40.pdf

Trang 41-64
ban tin so 41-64.pdf

Bản tin ĐHSPKT Xuân 2013:
Ban tin Xuan 2013.pdf

Bản tin ĐHSPKT số 19
bia ban tin.pdf
Bia 2.pdf
Trang 1-19.pdf
Trang 19-38.pdf

Trang 118-128.pdfBản tin ĐHSPKT số 18:

ban tin 18_18-5.pdf
BIA IN.pdf
BIA SAU 2 - 3.pdf

Bản tin ĐHSPKT số 17:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=17 

Bản tin ĐHSPKT số 16:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=16

Bản tin ĐHSPKT số 15:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=15

Bản tin ĐHSPKT số 14:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=14


Bản tin ĐHSPKT số 13:
 
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=13

Bản tin ĐHSPKT số 12:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=12


Bản tin ĐHSPKT số 11:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=11

Bản tin ĐHSPKT số 10:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=10

Bản tin ĐHSPKT số 09:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=9
 

Bản tin ĐHSPKT số 08:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=8

Bản tin ĐHSPKT số 07:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=7

Bản tin ĐHSPKT số 06:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=6

Bản tin ĐHSPKT số 05:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=5


Các tin khác