Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng: Giảng viên, Chuyên viên, Biên tập viên    Mời thầu công trình phòng thí nghiệm máy CNC - máy ép nhựa    Danh mục đề tài tham dự giải thưởng Tài năng khoa học trẻ 2014    Chưa tổ chức đấu thầu gói thầu số 1, gói thầu số 2 công trình Cải tạo, nâng cấp Hội trường Trường ĐHSPKT TP.HCM    Trung tâm Tin học chiêu sinh khóa mới, khai giảng từ 23/06/2014 đến 29/06/2014   
 

* Thư ngỏ của Hiệu Trưởng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Xem tiếp

* Chủ đề năm học 2013-2014: “Phát triển toàn diện, bền vững và hội nhập quốc tế”
Lượt truy cập:   10793035
Đang online:   836
Bản tin Sư phạm Kỹ thuật
[Đăng ngày 20/09/2011]
Bản tin ĐHSPKT số 22
Trang 01-20:
phan 1.pdf

Trang 21-40:
phan 2.pdf

Trang 41-60:
phan 3.pdf

Bản tin ĐHSPKT số 21:

Trang 01-20
ban tin so 21 1-20.pdf

Trang 21-40
ban tin so 21-40.pdf

Trang 41-64
ban tin so 41-64.pdf

Bản tin ĐHSPKT Xuân 2013:
Ban tin Xuan 2013.pdf

Bản tin ĐHSPKT số 19
bia ban tin.pdf
Bia 2.pdf
Trang 1-19.pdf
Trang 19-38.pdf

Trang 118-128.pdfBản tin ĐHSPKT số 18:

ban tin 18_18-5.pdf
BIA IN.pdf
BIA SAU 2 - 3.pdf

Bản tin ĐHSPKT số 17:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=17 

Bản tin ĐHSPKT số 16:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=16

Bản tin ĐHSPKT số 15:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=15

Bản tin ĐHSPKT số 14:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=14


Bản tin ĐHSPKT số 13:
 
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=13

Bản tin ĐHSPKT số 12:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=12


Bản tin ĐHSPKT số 11:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=11

Bản tin ĐHSPKT số 10:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=10

Bản tin ĐHSPKT số 09:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=9
 

Bản tin ĐHSPKT số 08:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=8

Bản tin ĐHSPKT số 07:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=7

Bản tin ĐHSPKT số 06:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=6

Bản tin ĐHSPKT số 05:
http://www1.hcmute.edu.vn/BanTinSPKT/Default.aspx?MBT=5


Các tin khác