TB v/v điều chỉnh thông báo tuyển sinh đợt thi tháng 10/2014 (TB số 199/TB-ĐHSPKT ngày 30/05/2014)     TB xét tuyển Đại học Hệ Vừa làm Vừa học - tháng 10/2014    TB thi tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học - kì thi tháng 10/2014   
[Đăng ngày 10/09/2014]
TB v/v điều chỉnh thông báo tuyển sinh đợt thi tháng 10/2014 (TB số 199/TB-ĐHSPKT ngày 30/05/2014)
[Đăng ngày 14/08/2014]
TB xét tuyển Đại học Hệ Vừa làm Vừa học - tháng 10/2014.
[Đăng ngày 14/08/2014]
Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm Vừa học - kì thi tháng 10 năm 2014.
[Đăng ngày 31/07/2014]
Thông báo kết quả xét tốt nghiệp ngày 31/07/2014
[Đăng ngày 28/07/2014]
Thông báo xét tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 07/2014.
[Đăng ngày 02/12/2013]
Lễ phát bằng tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học năm 2013
[Đăng ngày 12/11/2013]
Thông báo Tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm Vừa học - kì thi tháng 03 năm 2014.
[Đăng ngày 07/11/2013]
TB thí sinh trúng tuyển ĐH VLVH tháng 10/2013 - địa điểm thi tại ĐH SPKT TP. HCM
[Đăng ngày 01/11/2013]
Thông báo kết quả thi Tuyển sinh Đại học Hệ VLVH kì thi ngày 19 và 20/10/2013.
[Đăng ngày 05/10/2013]
Thông báo v/v xét tuyển Đại học Hệ Vừa làm vừa học đợt tháng 11/2013 học tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM đối với thí sinh đã dự thi đại học chính quy năm 2013.
[Đăng ngày 05/10/2013]
Thông báo v/v xét tuyển Đại học Hệ Vừa làm vừa học đợt tháng 11/2013 học tại các Cơ sở liên kết của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM đối với thí sinh đã dự thi đại học chính quy năm 2013.
[Đăng ngày 05/10/2013]
Thông báo v/v thay đổi lịch thi và thời gian nhận giấy báo dự thi kì thi Tuyển sinh Đại học hệ VLVH tháng 10/2013 tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM.
[Đăng ngày 17/09/2013]
Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học - năm 2013
1
Xem điểm thi