Tan Sinh Vien khoa 2011   
 
Lượt truy cập:   11506727
Đang online:   2143

Được thành lập từ năm 1987, Khoa In và Truyền thông (tên gọi cũ là khoa Kỹ thuật In) là một mô hình đào tạo kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các cơ sở in trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.


1. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ
Hiện nay, Khoa In và Truyền thông có 21 cán bộ viên chức, trong đó có 12 giảng viên cơ hữu và 9 giảng viên thỉnh giảng. Trong đội ngũ giảng viên cơ hữu hiện nay có 1 Tiến sĩ và 5 Thạc sĩ. Dự kiến đến năm 2010, Khoa sẽ có 80% giảng viên có trình độ trên đại học và 100% giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học chuyên ngành in, 100% giảng viên được đi tu nghiệp tại nước ngoài. Hầu hết các cán bộ giảng dạy đều sử dụng tốt các ngoại ngữ Anh, Nga và Đức và có tuổi đời tương đối trẻ, bình quân 35 tuổi.
Khoa có 03 bộ môn: Đồ họa – Truyền thông, Kỹ thuật In, Kỹ thuật bao bì; có 6 nhà xưởng và phòng thí nghiệm: Xưởng In, Xưởng Chế bản, Xưởng Thành phẩm, Phòng thí nghiệm Vật liệu In, Phòng Thực hành máy tính, Phòng thí nghiệm và thực tập Công nghệ ghi bản.

2. Đào tạo và hợp tác
Khoa In và Truyền thông rất coi trọng các mối quan hệ trong nước lẫn quốc tế. Khoa đã biến các mối quan hệ này trở nên hiện thực qua các hoạt động hết sức cụ thể. Trong giai đoạn 2002-2008, Khoa đã có các hoạt động hợp tác như sau:
- Hợp tác với công ty Rieckermann qua việc cử giảng viên đi tu nghiệp tại Học viện In Heidelberg, biên soạn giáo trình và cấp học bổng cho SV.
- Hợp tác với viện nghiên cứu in Heidelberg qua hội thảo về “Chương trình đào tạo cho ngành in và cung cấp miễn phí tài liệu chuyên ngành cho khoa In và Truyền thông”.
- Hợp tác với Heidelberg và Cục xuất bản trong việc tổ chức “Hội thảo về các tiến bộ trong in offset tờ rời”.
- Hợp tác với tổ chức PrintPromotion trong việc đưa GV đi tu nghiệp
- Hợp tác với công ty DIC trong việc trao đổi cán bộ kỹ thuật

3. Định hướng phát triển:
Kế hoạch Chiến lược phát triển của Khoa trong giai đoạn 2005-2015 tập trung vào các điểm sau: Nâng cao trình độ GV bằng cách tạo điều kiện tối đa đưa GV đi tu nghiệp tại các nước có ngành In phát triển; động viên, khuyến khích các GV tốt nghiệp ngành in từ nước ngoài tiếp tục làm NCS chuyên ngành; có chính sách cụ thể để thu hút nhân tài về khoa.

- Gắn liền hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học; xem hoạt động phối hợp xử lý các tình huống phát sinh từ các xí nghiệp in là biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ của các GV.
- Tập trung biên soạn đầy đủ giáo trình và tài liệu học tập cho SV.
- Mở thêm 3 ngành đào tạo: Đồ họa-Truyền thông, Công nghệ bao bì và Mỹ thuật ứng dụng trong ngành In
- Hiện đại hoá và nâng cấp trang thiết bị đào tạo - phòng thí nghiệm hiện đại
- Chú trọng đến công tác đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên ở trình độ công nhân kỹ thuật, trung cấp, cao đẳng và đại học tại chức, tổ chức đào tạo liên thông; Tổ chức các khoá đào tạo theo chuyên đề.
- Tranh thủ các mối quan hệ với Cục Xuất bản, Hiệp hội In, các đơn vị đào tạo chuyên ngành in trong nước và các đối tác nước ngoài nhằm hỗ trợ hơn nữa cho kế hoạch phát triển của khoa.- Trưởng khoa: GV.ThS. Nguyễn Long Giang
ĐT: 84 8 37221223 (8361)
Email: longgiangkti@yahoo.com   

- Phó trưởng khoa: ThS. Lê Công Danh
ĐT: 84 8 37221223
Email: danhlc@hcmute.edu.vn

- Phó trưởng khoa: Cao Xuân Vũ
ĐT: 84 8 37221223
Email: vucx@hcmute.edu.vn

Văn phòng:
ĐT:
84 8 38969339, 84 8 37221223 (8363)

  LÊ KỶ NIỆM 50 NĂM
THÀNH LẬP TRƯỜNG


 BẢN ĐỒ