Kế hoạch thi kiểm tra trình độ Anh văn đầu vào của sinh viên khoá 2014    Danh sách nhà thầu tham gia gói thầu: Dịch vụ vệ sinh môi trường    Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu    Danh sách sinh viên khóa 2014 ở nội trú Ký túc xá năm học 2014-2015    Cập nhật danh sách SV phục vụ đăng ký môn học học kỳ I/2014-2015   
 

* Thư ngỏ của Hiệu Trưởng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Xem tiếp

* Chủ đề năm học 2013-2014: “Phát triển toàn diện, bền vững và hội nhập quốc tế”
Lượt truy cập:   11267734
Đang online:   542