Tuyển sinh vào hệ Vừa làm vừa học    Kế hoạch thi kiểm tra trình độ Anh văn đầu vào của sinh viên khoá 2014    Danh sách nhà thầu tham gia gói thầu: Dịch vụ vệ sinh môi trường    Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu    Danh sách sinh viên khóa 2014 ở nội trú Ký túc xá năm học 2014-2015   
 

* Thư ngỏ của Hiệu Trưởng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Xem tiếp

* Chủ đề năm học 2013-2014: “Phát triển toàn diện, bền vững và hội nhập quốc tế”
Lượt truy cập:   11270168
Đang online:   1386
[Đăng ngày 22/05/2012]
Quy định về quản lý các hoạt động tuyên truyền, thông tin & quảng cáo tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
(Xem chi tiết)
[Đăng ngày 06/05/2012]
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
(Xem chi tiết)
[Đăng ngày 06/05/2012]
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 190/1999/QĐ-BLĐTBXH
NGÀY 03 THÁNG 03 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
(Xem chi tiết)

[Đăng ngày 05/05/2012]
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 915/LĐTBXH-QĐ NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 1996 VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
(Xem chi tiết)
[Đăng ngày 05/05/2012]
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Xem chi tiết)
[Đăng ngày 05/05/2012]
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

(Xem chi tiết)
[Đăng ngày 05/05/2012]
Các mẫu đơn, giấy xác nhận... cần thiết sử dụng trong quá trình học tập tại trường.
Dạng tập tin: Tập tin nén
[Đăng ngày 05/05/2012]
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 1629/LĐTBXH-QĐ NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1996 VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
(Xem chi tiết)

[Đăng ngày 04/05/2012]
Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
(Xem chi tiết.)
1