Danh sách sinh viên khóa 2014 ở nội trú Ký túc xá năm học 2014-2015    Cập nhật danh sách SV phục vụ đăng ký môn học học kỳ I/2014-2015    Thi công xây dựng cổng và chốt bảo vệ đường Lê Văn Chí Trường Đại học SPKT TP.HCM     Tổng kết & xét khen thưởng sinh viên năm học 2013-2014    Danh sách ứng viên và lịch kiểm tra tuyển dụng chuyên viên, biên tập viên năm 2014   
 

* Thư ngỏ của Hiệu Trưởng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Xem tiếp

* Chủ đề năm học 2013-2014: “Phát triển toàn diện, bền vững và hội nhập quốc tế”
Lượt truy cập:   11151616
Đang online:   837