Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho khóa K11    Đáp áp kỳ thi kiểm tra Anh văn đầu vào    Cấp địa chỉ E-mail cho sinh viên khóa 2014    Hướng dẫn đăng nhập vào hộp thư điện tử (sinh viên khóa 2014)     Đơn xét hưởng miễn giảm học phí & trợ cấp xã hội    
 

* Thư ngỏ của Hiệu Trưởng
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Xem tiếp

* Chủ đề năm học 2013-2014: “Phát triển toàn diện, bền vững và hội nhập quốc tế”
Lượt truy cập:   11440033
Đang online:   817